Uitval preventie MBO

Het project is nog niet gestart. We zijn bezig met de subsidie aanvraag om dit project mogelijk te kunnen maken!

Project-UP

Met ‘Uitval Preventie mbo’ (UP) willen wij de veerkracht van mbo studenten versterken 

Psychische problemen en burn-out klachten maken het voor mbo-studenten lastiger om hun opleiding af te maken. Jaarlijks haken ruim 30.000 studenten vroegtijdig af. 

We richten ons met name op studenten met psychische en burn-out klachten
Persoonlijke groei staat hierbij centraal

Vanuit beweging werken aan fysieke,mentale en emotionele vaardigheden dat is Intelligent Bewegen!

Persoonlijke groei

Vanuit fysieke beweging werken aan mentale en emotionele vaardigheden zoals het herkennen en aangeven van grenzen, keuzes maken en energie doseren. Het verbeteren van  Positieve Gezondheid staat hierin centraal


Hoe doen we dit?

Snelweg naar inzicht

Door fysiek aan de slag te gaan met thema’s die bepaald gedrag zichtbaar maken, krijg je direct inzicht in dit gedrag. Deze krachtige tool zetten we in om eigen vermogens inzichtelijk te maken en te vertalen naar vaardigheden


Wat doen we?

Eigen regie

Het gaat er om hoe ik succesvol word in mijn leven. Hoe zorg ik ervoor dat ik blij ben met wie ik ben, dat ik plezier ervaar in de dingen die ik doe? Hoe ik zelf de regie heb en houd over mijn eigen leven


Positieve gezondheid
Het trainen van vaardigheden

Hoe doen we dit?

In dit programma staat het leren van vaardigheden centraal. Met eenvoudige oefeningen waar je lichaam optreedt als gids, leer je fysieke, emotionele en mentale vaardigheden.

Een voorbeeld: Je hebt een basket en een bal, op verschillende afstanden liggen drie hoepels. Je krijgt de opdracht om binnen 60 seconden zoveel mogelijk punten te halen. Hoe verder weg je staat hoe meer punten je krijgt per raak gegooide bal. In welke hoepel ga jij staan? 

Zo leer je, met je lichaam als gids, vaardigheden om te kiezen. Want jou keuze bepaalt hoe succesvol je die ballen in die  basket kunt gooien.

Met je hele lichaam
Dat is de kern van ons programma: via oefeningen met ons lichaam als gids leer je de vaardigheid niet alleen met je hoofd maar met je hele lichaam. Dit zorgt ervoor dat wanneer je tegenslag ervaart of als je overmand wordt door emotie, waardoor je vaak niet meer helder kunt nadenken, je hele lichaam de vaardigheid beheerst waardoor je deze juist op die momenten wel kunt toepassen. 

Hoe komt dat? Op het moment dat je mentaal niet meer in staat bent de geleerde vaardigheid toe te passen lukt dit fysiek nog wel en omgekeerd. In een experiment waar deelnemers werd gevraagd te kiezen tussen een appel (relatief gezonder) en een stuk chocolade (relatief minder gezond), bleken deelnemers die hun vuist balden vaker te kiezen voor de appel dan deelnemers die dat niet deden. Het ballen van een vuist draagt bij aan het uiten van wilskracht (Intelligent Bewegen, Fabio D’Agata 2018). 

Fysiek, mentaal & emotioneel
Dit komt doordat je bij het trainen van de vaardigheden alle drie de lagen: fysiek, emotioneel en cognitief betrekt waardoor je ze samen brengt bij de leerervaring en dus ook bij het toepassen ervan. 


Met dit programma richten we ons op mbo-studenten die te kampen hebben met tegenslagen en wellicht problemen hebben die een burn-out kunnen veroorzaken.

Intelligent bewegen
Beweegprogramma

Wat doen we?

We bieden een beweegprogramma aan van 9 weken waarin fysieke, emotionele en mentale vaardigheden samen worden getraind. Dit is een snelweg naar inzicht: je lichaam liegt immers nooit. Door fysiek aan de slag te gaan met thema’s die bepaald gedrag zichtbaar maken, krijg je direct inzicht in dit gedrag. 

Waar je in een gesprek vaak nog de mogelijkheid hebt om wenselijk te antwoorden of er om heen te draaien, lukt dat tijdens bewegen niet. Simpelweg omdat je op dat moment bezig bent met het uitvoeren van de beweegopdracht waardoor er geen ruimte meer is om je eigen gedrag te analyseren en hierop te anticiperen. 

Inzicht door beweging
Deze krachtige tool zetten we in om gedrag en eigen vermogens direct inzichtelijk te maken en te vertalen naar vaardigheden die nodig zijn om het gedrag aan te passen naar, voor die persoon, wenselijk gedrag. Dit doen we door een beweegprogramma aan te bieden waarin fysieke, emotionele en mentale vaardigheden samen worden getraind. Dit is een snelweg naar inzicht: je lichaam liegt immers nooit. Door fysiek aan de slag te gaan met thema’s die bepaald gedrag zichtbaar maken, krijg je direct inzicht in dit gedrag. Waar je in een gesprek vaak nog de mogelijkheid hebt om wenselijk te antwoorden of er om heen te draaien, lukt dat tijdens bewegen niet. Simpelweg omdat je op dat moment bezig bent met het uitvoeren van de beweegopdracht waardoor er geen ruimte meer is om je eigen gedrag te analyseren en hierop te anticiperen.   

Persoonlijk
Van tevoren wordt er een individuele intake gehouden met de deelnemers waarin verwachtingen en behoeftes worden geïnventariseerd. Daarnaast wordt er een persoonlijk doel geformuleerd. Aan het einde van het programma vindt er een evaluatie plaats. We willen dat het geleerde toegepast kan blijven worden.    
De training
Er wordt getraind in klein groepsverband (max 15 deelnemers) Het eerste uur is gericht op fysieke oefeningen waarmee emotionele en mentale vaardigheden verweven zitten. Hierbij kun je denken aan oefeningen waarbij samenwerken, fysieke grenzen opzoeken, op jezelf en elkaar leren vertrouwen of serieus genomen worden naar voren komen. In het tweede uur gaan we interactief aan de slag om deze inzichten te vertalen naar nieuwe vaardigheden. 

Positieve Gezondheid

Het programma is gebaseerd op de pijlers van positieve gezondheid (www.iph.nl). In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan en hun regie over hun eigen leven. 

Wij hebben dit vertaald naar de volgende modules:

Module 1: Dagelijks functioneren en eigen handelen
Module 2: Fysieke belasting en gezondheid
Module 3: Mentaal welbevinden
Module 4: Kwaliteit van leven en zingeving
Module 5: Vrij in te vullen op behoefte van de groep

Deelnemers vullen de positieve gezondheidsvragenlijst in op het moment dat ze starten en aan het einde van het programma. Dit instrument gebruiken we om met de jongeren in gesprek te gaan. 

Elke module heeft een doorlooptijd van 2 weken, met uitzondering van de 5e module. Dit is een vrij in te vullen module en zal een doorlooptijd van een week hebben.

Positieve gezondheid

Waarom zouden wij een gamechanger zijn?

Omdat we ons niet richten op één of twee dimensies zoals vele andere programma’s doen. We richten ons op drie dimensies vanuit beweging waarbij de deelnemer zelf regie houdt over het leerproces.

Dit concept is inmiddels koploper op de markt van vitaliteit en gedragsverandering. 

Team UP

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Michiel Tolman

Directeur De Bildung Academie

Hylke Bos

Projectleider UP

Ferko Ory

Adviseur Buurtzorg Jong

Brigitte Sukèl

Projectmanager Blue Office

Wil je meer weten over UP?

Vul dan onderstaand formulier voor ons in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

[Verzenden "Send"]